D – Vitamin forgiftning og Spædbarnsterapi

Kan det hjælpe et barn med D-Vitamin forgiftning at modtage Spædbarnsterapi?  JA

Men kan det så hjælpe et barn der er ramt af sygdom at modtage Spædbarnsterapi?  JA

Kan det hjælpe både barn, forældre og hele familien i deres hverdag, at modtage Spædbarnsterapi?  

Svaret er JA

D-Vitamin forgiftning

I sommeren 2016 blev flere end 100 familier i Danmark ramt af D-Vitamin forgiftning. Firmaet InnoPharma havde netop langeret deres nye D-Vitamin produkt og efter analyse viste det sig at mængden af D-Vitamin var 75 gange for højt. 8o børn blev syge og forgiftet. Der har ikke tidligere været D-Vitamin forgiftning af børn i Danmark. Symptomerne for børnene var kvalme, utilpas, sløvhed, manglende appetit, træthed, ked af det og ophobning af klak i kroppen, særligt i nyrene, hvilket kan medføre nyresvigt. Nogle af børnene blev hårdt ramt og måtte indlægges og have medicin, mens andre kunne nøjes med flere hospitalt besøg med undersøgelser, scanning og blodprøvetagning.

D-Vitamin og Spædbarnsterapi barnet på armenNår et barn bliver syg, påvirkes hele dets liv og ofte hele familiens hverdag. Barnet vil ikke spise, lege eller sove, som det plejer. Barnet bliver ked af det, kroppen gør måske ondt og det eneste der kan hjælpe i dette øjeblik er, at putte sig ind til en voksen og helst mor.

Barnet bliver træt og uoplagt, har ikke meget energi og idet barnet har brug for den voksne eller mor hele tiden er forældrene meget på, de er meget “på arbejde”. Så hvordan er det muligt  at få en hverdag til at fungere med et sygt barn og selv som forældre, at nå at trække vejret?

Samtidig med, at barnet var syg af D Vitamin forgiftning, oplevede nogle forældre, at der var en stor usikkerhed omkring forløbet, undervejs og efter reaktioner og følgevirkninger. Denne usikkerhed er der fortsat, idet ingen rigtig ved hvad der sker ved D vitamin forgiftning idet de enkelt børn reagerer forskelligt, er ramt i forskellige grader og idet det er første gang i Danmark. Det giver spekulationer, usikkerhed og utryghed, – for hvad sker der med mit barn? Og måske også magtesløshed…Hvad kan jeg som forældre gøre for at hjælpe mit barn med at blive rask? Uroen og alle spekulationerne kan skabe en oplevelse at være presset, stresset og søvnløse nætter og dette kan også være med til at påvirke barnet. For den uro og bekymring – den stemning vi som forældre har, opfatter og optager vores børn i sig.

– Læs mere om det at være forældre til et ramt barn og spædbarnsterapi   

 

Når dit kæreste eje – din lille Guldklump bliver syg, kan du som forældre blive ramt, få en oplevelse af ikke at kunne passe på dit barn

 

De store spørgsmål er barn kunne stille er:

  • Hvad sker der dog med min krop?
  • Hvad er det her for noget? Spædbarnsterapi Hvad sker der?
  • Hvorfor er jeg syg?
  • Hvad betyder alt dette?

Store spørgsmål som forældrene og sygehus personalet undervejs jo vil forsøge at svare på. I Spædbarnsterapien ville jeg som terapeut spørge:

 

 “Har I snakket med jeres barn om det? Har I fortalt jeres barn, hvad der er sket? Har I snakket om tanker og følelser?”

 

-i et ligetil sprog så barnet kan forstå hvad der er sket, hvad der sker lige her og nu, hvorfor, hvordan og hvad så?

Et sygehus er et fremmed element i en almindelig families liv og jo mindre barnet er, des større kan udfordringen være. Der er mange lyde, lugte, rutiner, mennesker og selvom børneafdelingerne i dag er hyggeligt indrettet til børnene med venligt personale, – så er sygehuset jo stadigvæk fremmed, nyt og anderledes den derhjemme.

Når et barn er til undersøgelse på sygehuset, så oplever nogle børn at blive rigtig bange og skræmte og rædselsslagne, – måske fordi der skal tages blodprøver og laves undersøgelser. Forældre og personale gør det bedste de kan, men de kan være nødt til at holde barnet fast og for nogle børn kan dette være rigtigt svært – og det kan opleves som et overgreb og være traumatiserende.

Spædbarnsterapi

I Spædbarnsterpien sættes der ord på det, der er sket i barnets liv, lige nu og i forløbet. Der beskrives, hvad der konkret er sket, barnets reaktioner og der gives plads til det svære, smerte, uro, ked af det og usikkerhed kan få plads. Der snakkes ind til barnet, barnets hjerte, barnets kerne og det allerværste i oplevelsen, der traumet ligger gemt. Samtidig med at der arbejdes med håbet, alle barnste fantastiske egenskaber såsom glæde, livsenergi, livsmod, nysgerrighed og forældrenes kærlighed til barnet. At forældrene passe på barnet – af hele deres hjerte. Det er så vigtigt at barnet i en sygdoms situation, i denne krise oplever sig elsket og beskyttet af far og mor.

D-vita min forgiftning og Spædbarnsterapi Forældrene holder barnet

Spædbarnsterapien indledes med to samtaler med forældrene. Der oplever forældrene, at de kan fortælle barnets historie og deres egen, at der bliver lyttet til dem og at de bliver set og hørt. Det kan virke meget forløsende, afklarende og give forældrene ro og fornyet mod. Derefter terapien med barn og forældre og en afsluttende samtale med forældrene, med reflektioner over forløbet og hvordan barn og familie har det nu.

 

SÅ   JA, – Spædbarnsterapi er en rigtig god måde at hjælpe et barn og en familie, hvor barnet har været udsat for D-Vitamin forgiftning.

JA, – Spædbarnsterapi er en meget anvendelig metode til børn 0-10 år og deres forældre der rammes af sygdom

Ja, – Alle de bekymringer, uro, usikkerhed som kan fylde et hjem, når et barn/familie medlem er ramt af sygsom, kan Spædbarnsterapi hjælpe med. For når der i terapierne sættes ord på alt det der er svært, så ændrer det stemningen i hjemmet, måden der snakkes til hinanden på og måden familien er sammen på.

D-Citamin forgiftning og Spædbarnsterapi Barnet i hånden

 

Spædbarnsterapi er en gave til dit barn, til dig og din familie

Jeg er uddannet Spædbarnsterapeut og synes at det er så fascinerende, at det er muligt at tale til børn, at tale ind til dem og fortælle børnene deres historie. Jeg er dybt optaget af, at kunne hjælpe alle de små og store børn på deres vej i livet. Tak

-Læs mere om Spædbarnsterapi

 

Du er velkommen til at kontakte mig, høre mere om spædbarnsterapi og aftale en samtale. Ring på 61271701

 

Go to Top