Indlæser Begivenheder
Hånd i verden og terapi og det gode barneliv

Holder du et andet menneske i hånden?

Børnegruppeleder Uddannelse

 

Tilmelding til : mette.mo@hotmail.com – send en mail til MetteMO eller kig mere på http://www.skovrup.nu/project/boernegruppeleder-uddannelse/

Formålet med Børnegruppeleder uddannelsen er at uddanne og inspirere dig til at arbejde i grupper med børn, unge og pårørende, der har udfordringer i hverdagen enten fysisk eller psykisk.

 

Indhold: Praktiske metoder kombineret med teori, til at arbejde med børn i grupper. At lære børnene at mærke sig selv og bruge kroppen og sindet som legeredskaber til historiefortælling, eventyr og livshistorie, samt andre inspirerende og kreative muligheder f.eks. Walt Disney – de 5 følelses øer – for at arbejde med børn og unge i grupper. Der arbejdes med forskellige netværks former – under og efter forløbet.

Hvad kan du bruge uddannelsen til?

Børnegruppeleder uddannelsen er målrettet til at hjælpe de børn, der er udfordret i deres hverdag. Det kan være socialt, psykisk, somatisk, misbrug og trivselsmæssigt. Det kan være børnene selv, deres udfordringer og / eller de familier og vilkår, som de vokser op, og lever i.

Målgruppe:

Familiebehandlere, Sundhedsplejersker, Lærere, Pædagoger, Socialrådgivere, Psykoterapeuter, Døgninstitutions personale og andre faggrupper.   Læs mere om teorien og uddannelses metoden.

Praktiske info:

 • 5 undervisnings dage fordelt 3 dage i maj 2017 og 2 dage i  juni 2017
 • pris 10.ooo,- kr excl. moms
 • der udleveres undervisningsmateriale på uddannelsen
 • der serveres morgenbrød og frokost, samt kaffe,te,frugt og kage i løbet af dagen

Undervisere: Mette Olesen og Doris Skovrup

Tilmelding til : mette.mo@hotmail.com – send en mail til MetteMO ring 61271701

 

Teori og Undervisningsmetoden:

Teori: Det praktiske underbygges af teori, så der sker en sammenkædning af barnets hverdag – hvad er det barnet har brug for – til praktiske metoder og øvelser – teoretisk grundlag såsom narrativ, mestring, eksternalisering og metaforer. At kunne hjælpe barnet med at fortælle en ny historie, samt skabe nye sammenhænge og handlemuligheder, gennem historiefortælling. Når et barn/ung oplever udfordringer i hverdagen, skolen, med kammeraterne eller problemer i familien, påtager de sig skylden. Dette kan være begrænsende og problematisk for deres udvikling. Ved at bruge den Narrative indgangsvinkel, hvor historierne fortælles på ny – fortælles, eksternalisres – deres situation ses udefra, og når det gøres legende, fysisk aktivt og praktisk, har børnene og de unge mulighed for, at adskille sig selv fra problemet, mærke deres egen kraft og styrke deres sociale relationer og færdigheder. Det øger deres selvtillid og selvværd, og dermed kan de være med til, at tage hånd om deres eget liv nu, og i fremtiden.

Undervisningsmetoder: Uddannelsen er meget praktisk tilrettelagt og procesorienteret. Det er vigtigt at den enkelte deltager er aktiv deltagende i øvelserne og reflektionerne. Det er muligt mellem de to moduler at afprøve metoder og ideer i egne praksis, og som vi kan evaluere sammen på modul 2.

Modul 1:

Velkomst og Intro

 • Hvordan kan barnet udvikle sine mestrings strategier set i forhold til sin egen hverdag og behov?
 • Hvilke udfordringer står forældrene med i hverdagen?
 • Fortæle din egen historie om dit liv – Narrative
 • Hvilken betydning har det at bevisne hinandens historie?
 • Oplev det selv på egen krop, – leg i praksis
 • Familietræet – optegning af gennogram
 • At se problemet udefra, – så mennesket dukker frem
 • Hvordan laver jeg matching i en børnegruppe?

Modul 2:

 • Hvordan bruger jeg hverdagens metafoer i børnegruppen?
 • Forældrenes psykiske sygdomme, angst, depression, skitzofreni, boorderline – kort intro
 • Hvad er din personlige stil, kompetencer, rolle eller udfordringer?
 • Hvordan skaber jeg tryghed og tillid med forældrene? – uden tryghed og tillid, ingen udvikling
 • Hvordan skaber jeg netværksgrupper under og efter forløbet?
 • Evaluering og opfølgning

Undervisere: Kontakt Doris Skovrup og Mette Olesen

Doris Skovrup er Certificeret Familieterapeut/Familiebehandler, indehaver af Firmaet Skovrup, mange års erfaring i arbejdet med børn og unge i grupper og individuelle behandlingsforløb i familier, psykisk sygdom. Udvidet gruppeleder uddannelse.

KONTAKT Doris Skovrup mobil: 22465238 , doris@skovrup.nu

Mette Olesen er Certificeret Psykoterapeut, selvstændig, lærer, med mange års erfaring indenfor behandling af børn, unge og voksne indenfor PTSD, psykisk sygdom, omsorgssvigtede og udsatte børn og unge. Spædbarnsterapeut. Gruppeleder uddannelse.

KONTAKT Mette Olesen: 61271701, mette.mo@hotmail.com

Del med dine venner

Go to Top