Mindfulness for forældre

Find dig selv Solsikke flere store

Hvad betyder Mindfulness?

Mindfulness er en måde at være i verden på, en måde at trække vejret på, at mærke dig selv på og at være i dit liv på. Det handler om nærvær lige nu og her, at være bevidst om dit eget nærvær, din egen opmærksomhed og at se og opfatte uden at dømme andre eller dig selv. Mindfulness kan hjælpe sig med at genfinde livet unikke øjeblikke, så du får nydelse og glæde i dit liv. For når vi bliver mere nærværende og tilstede, så er vi lige her og nu og nyder der NU der er, fremfor at være i fortidens hændelser eller i fremtidens bekymringer.

Jeg ønsker at være den bedste forældre – hvad er dit ønske?

Når vi bliver/er forældre har vi en ekstra opgave som vi har påtaget os, en opgave at sørge for et andet menneske. Det kan være en meget stor omvæltning at blive forældre for nogen og for andre er det, det bedste og største i livet, – for nogle er det hårdt arbejde, – særligt i den første tid, de første år, ved skolestart i teen-age årene. Vi vil alle være DE BEDSTE FORÆLDRE, – og den bedste ægtefælle, den bedste søn/datter af vores egne forældre, den bedste medarbejder, den bedste ven…. Du kan komme til at stille store krav til dig selv og alt det du skal nå. Alle de sagte og usagte krav og forventninger vi lever med, kan give pres i dit system på forskellige måder, derfor kan Mindfulness være en hjælp til at reducere presset og skabe overblik i dit liv. – OG store ændringer i livet kan være krævende.

Er nærvær vigtigt for dit barn? – JA

Dit barn har brug for forældre, der er nærværende. Nærværende betyder, at barnet oplever sig set, hørt, mødt og forstået. For barnet er det, at mærke dybt inde i sig, – at her er der en der ser mig, møder mig, lytter til det jeg siger og sørger for mig og mine behov. Der er en der forstår mig. Der er en jeg er tryg ved. Dette giver sunde tilknyttede børn. Børn vokser i nærvær og kontakt. Børn lukker sig inde i sig selv, føler sig svigtede, bliver kede af det, frustrerede, hvis vi som forældre ikke ser, hører, møder, forstår og sørger for dem. Børn lever af nærvær og kærlighed.

Når du er sammen med dit barn, er det muligt at blive opmærksom på om du samtidig snakker med andre, ofte tjekker mobilen eller er optaget af gøremål. Den måde du er sammen med dit barn på, din kontakt og dit nærvær, er med til at skabe jeres relation. Når du har travlt om morgnen og lige skal nå det du ikke nåede i aftes, hvordan er du så nærværende overfor dit barn? – Hvordan er morgnerne i jeres familie? Hvordan ser det lige ud i supermarkedet for jer? – er du stille og rolig, skælder du ud eller? Når dit barn ikke gør det du forventer, – hvad så?

At lave Mindfulnes – kan det hjælpe dig?

Når du træner Mindfulness og bruger værktøjerne fra træningen i din dagligdag, vil din krop, dit nervesystem, dine tanker og din person blive påvirket. Det kan give dig mere ro i livet, mere nærvær, mere tilfredshed, bedre helbred og bedre relationer, bedre søvn og en oplevelse af at dit liv er væsentligt forbedret. Når vi passer på os selv og vores nærmeste, – er det muligt at ændre vores verden.

Go to Top