Nærværets Engel inviterer dig ind

Nærværets Engel

Nærvær´ets  Engel

Nærvær er det du mærker lige nu i dig selv – nærvær med dig selv, med andre, med dine børn, venner, familie eller kæledyr. Det er den indre følelse af at jeg er her lige nu, en dybde i sansningen af hvor jeg er, min krop eller dem jeg er sammen med.

Nærværets engel kom til mig forleden. Jeg underviste et hold og vi lå alle sammen på måtter på græsset i haven, i den lune sommer aften. Vi trak vejret roligt, mærkede åndedraget, underlaget og jorden og fingrene i græsset. Så kaldte jeg på Nærvær´ets Engel. Hun kom, hun ville gerne deltage og hjælpe os med virkelig at mærke jorden og jordens puls, at mærke vores egen krop liggende afslappet på måtten – mærke hvordan kroppen havde det og sanse græsset – græsset der gror. Det blev en særlig oplevelse, at ligge i haven og mærke, fordi det var som om vi landede mere, sank mere ned i græsset, mærkede jorden mere intenst og som om alle sanser var blevet åbnet væsentligt mere.

Jeg snusede sommer aftnen ind, luftens kølighed, blomsternes duft og træernes storhed og glædede mig over at ligge her i haven i nærvær.

I denne sansning af nærvær oplevede jeg jorden, græsset, blomsterne, træerne og fuglene meget mere intenst end jeg plejer. – Jeg havde tilkaldt Nærvær´ets Engel, for at hun kunne komme og hjælpe os alle med at være nærværende, slippe tankerne, planlægningen, indkøbslisterne, to do listerne og. Hun hjalp os alle med at lande og opleve en ny ro og fred i os selv og i at være lige der i haven, hvor vi var.

Hvem er Nærvær´ets Engel?

Nærværets Engel kommer med en blid, stille energi, der ligesom får dig til at lande, der hvor du er, i dig selv og din krop. Vi kan alle kalde på hende, lige meget hvor du er henne, og hun kommer gerne. Hun vil gerne hjælpe os med at blive mere nærværende i vores liv og med vores grounding.

Du kan kontakte hende ved at sætte eller lægge dig ned, skabe ro i din vejrtrækning og krop ved at trække vejret roligt i lidt tid. Derpå tager du kontakt til dit hjerte – lægger hånden på hjertet, trækker vejret rolig og begynder at mærke ind i den gode energi og smiler til dig selv.

Du kan sige: ”Kære Nærværs Engel,  – Tak fordi du hjælper mig med at mærke nærværet nu. Tak, Tak, Tak.”

Derpå bliver du liggende og trækker vejret roligt og mærker ind i nærværet med din krop ved at fokusere på kroppen, med der hvor du er lige nu – lyde, dufte og sansninger – og mærke nærværet i det du lige oplever lige nu.

At gå med nærvær:

At gå tur med nærværet: det er også muligt at gå en tur med Nærvær´ets engel. Du beder og takker Nærvær´ets engel for at være til stede og at hun gerne vil gå tur med dig nu.

”Kære Nærværets Engel – Tak, Tak, Tak fordi du er tilstede sammen med mig her og nu og vil gå en tur sammen med mig.” – Og når du er førdig, så Takker du Englen for hendes tilstede værelse og hjælp.

Rigtig god fornøjelse med at udforske nærværet og Englen.

“Jeg er her for jer, jeg løfter jer i at mærke den fine energi, den fine duft i sommeren, blomsterne, at sanse  det bløde i græsset og at skabe en god grounding. Nærvær er så forskelligt – at mærke på , – at sanse lige nu og jeg bliver så glad, når I bruger nærvær, udforsker nærvær og tager det alvorligt. Det er jo vigtigt. Det hjælper dig med at lande og finde Ro i tankerne, ro i sindet og i hverdagen. Jeg hjælper gerne til ” siger Nærvær´ets Engel til mig.

Jeg vil gerne invitere dig til en gratis afklarende samtale – hvor du har mulighed for at finde ud af, hvordan MetteMO kan hjælpe dig i dit liv. Kontakt MetteMO på mette.mo@hotmail.com og glæd dig til en dejlig samtale.

Go to Top