Forløb: Fra udfordret til ovenpå2017-11-30T21:16:12+00:00

orangegul pæreForløb: Fra Udfordret til Ovenpå

Jeg tilbyder forløb 1:1 og i små grupper

Du vil opleve at finde fodfæste igen  ♥ opleve at verden igen er god og tryg at være i  ♥  At du er glad og optimistisk i forhold til din verden og dit liv  ♥  at du har ro og balance

Forløbet er en kombination af samtaler, øvelser, video og lydfiler, og små hjemme øvelser mellem sessionerne. Forløbet varer 6 måneder.

I denne proces har du virkelig mulighed for opleve dig selv rigere, stærkere, styrket og med større indsigt i livet.

Forløbet

indeholder en nøje sammensat pakke, der kan give dig indsigter, redskaber og metoder til at arbejde med lige netop din udfordring, lige netop det der trykker dig.

Der er:

  • undervisning – for at få viden og indsigt i hvad drejer det her sig om
  • lydfiler til at sidde i ro derhjemme og lytte til
  • meditation
  • manifestation teknik
  • små hjemme opgaver

Og så er der super gode samtaler, hvor du går herfra med let hjerte, ny viden og indsigt og klar til at “gå ud i livet igen”. Forløbet handler også om at komme ind til /tilbage til dine ressourcer så du igen mærker dig selv , din energi og styrke.

Forløbet

1:1  samtaler i forløb Fra Udfordret til Ovenpå: 7 samtaler i forløb:      5500,- kr.

Forløb Udfordret til Ovenpå
Samtalerne med MetteMo var præget af stor indlevelsesevne og empati fra MetteMo´s side. Vi følte os i høj grad forstået og hørt.
Lotte Rasmussen