Når du sender en bøn

Når du sender en bøn

Kan vi alle sende en bøn ud? JA

Er bøn for os alle? JA

At mærke troen og tilliden – utrygheden, håbet – håbløsheden og visheden frem for  magtesløsheden, er store dybe sansninger og følelser, der gør indtryk i livet. Ordene oplevede og mærkede jeg særligt i Frans af Assisis fredsbøn. Den er officielt nedskrevet i 1912 i Frankrig og tilskrevet Frans i England i 1925. I dag kendes den som Frans´ Fredsbøn.  Jeg har læst den mange gang, lyttet til musikere, der i ord og toner har fortolket den og den bliver ved med at røre mig. Den rører mig i det ønske, den tone og energi, der er i den. Det ønske, der kommer fra hjertet om, at jeg som menneske kan være med til at hjælpe og løfte andre mennesker, at jeg kan være med til at vende hadet – til kærligheden, uret til tilgivelse og splid til enighed. Når vi kan gå i troen og håbet og holder vores eget lys og glæde, så er det, at vi kan flytte os selv og hjælpe andre mennesker.

 

Frans af Assisis fredsbøn

Herre, gør mig til et redskab for din fred!
Lad mig så kærlighed, hvor der er had,
tilgivelse, hvor der er uret,
enighed hvor der er splid,
tro hvor der er tvivl,
håb hvor fortvivlelsen hersker,
lys hvor der er mørke,
​og glæde hvor der er sorg.
O, Guddommelige Mester,
Lad mig ikke stræbe så meget efter,
selv at blive trøstet, som at trøste andre
Ikke så meget efter at blive forstået, som at forstå andre
Ikke så meget efter at blive forstået, som at forstå,
ikke så meget efter at blive elsket, som at elske andre.
Thi idet vi giver, tilgives der os
og idet vi dør, fødes vi til det Evige Liv.
Amen

Jeg hørte denne bøn rigtigt meget, dengang der var krig i ex-Jugoslavien og flygtningene strømmede til Danmark. Jeg var ung lærer, og ville så gerne hjælpe. Jeg oplevede, at stå i så stor en smerte og magtesløshed og dengang havde jeg ikke redskaberne og uddannelsen til at hjælpe. Jeg var bare mig, og gennem min væren og oprigtighed og i mødet med flygtningene – der prøvede jeg at hjælpe dem. Jeg oplevede efterfølgende, at den smerte og magtesløshed som det satte i gang hos mig, den ”opløstes” af Frans´ bøn. Den var min trøst og håb, når jeg lyttede til bønnen. Du kan finde sangen med James Twymann på nettet.

For hvem:

Bønnen kan bruges af os alle i dag, når vi søger fred, håb og troen på det bedste. For mig er der ikke et religiøst tilsnit i at læse eller at bruge denne eller andre bønner. Det vigtigste for mig er det næstekærlige, de menneskelige aspekter og hele energien i det jeg sender ud. Når du sender en bøn – en tanke ud, så er du allerede i gang med at skabe.

Hvordan:

Vi kan alle bede, – det handler om at give dig selv en pause og ro til at blive stille og mærke ind i hvad der er vigtigt for dig og derpå sende det ud. Og du er velkommen til at bede. Det behøver ikke at være på en særlig måde, opstillet eller de rigtige ord. Det er vigtigt at være ren i hjertet og at det du sender ud, – er til det højeste bedste. Det er også vigtigt, at det du beder om, – at det er vigtigt for dig, for så er du følelsesmæssigt engageret i det og så er din energi og intention med det høj.

Når jeg i dag beder en bøn, så er det en bøn for min dag i dag, særlige projekter som jeg er i gang med eller til et menneske som har brug for hjælp. Jeg sender den ud i verden som en bøn, et ønske eller som en manifestation. I dag startede min dag med ønsker om en dag i den lette og løftede energi, at være sund og rask, at gå på min sti i kærlighedens lys. Jeg beder også englene om at være med mig i min gøren og væren og at der vil blive vist mig et af livets små og store mirakler i dag. Og så slutter jeg af med at sige Tak, Tak, Tak – for at det allerede er det – at det er modtaget.

Hvad sker der når vi beder:

Når vi beder, sender vi et ønske ud i Universet, til kilden, til jorden, til englene, dine guider eller til din Gud. Vi beder om hjælp, til at løfte noget. Deri ligger der et ønske, en bøn om at opnå noget og bagved kan der også ligge det, at overgive sig til noget større der kan hjælpe dig. Som en situation, hvor du har gjort alt det du kan, og så nu giver du det over til f.eks. din guide og englene for at de kan tage over og løfte det og gøre det færdigt. Du har gjort alt det du kan og så giver du slip….

Og nogen gange er det, det allersværeste step, at overgive sig og give slip, i tilliden og troen på at det hele løser sig til det højeste bedste. Så gentager du bønnen i morgen og holder fast i dit fokus og intention og din gode energi.

God fornøjelse 😊 og velkommen til bønnen og bønnens engel

Vi laver Sommer Meditation, Bøn og Healing

kig i min kalender på hjemmesiden.

Du er velkommen, næste gang er d. 5. august

Du kan læse mere om det KLIK HEr

Let go samtale

Bliver du nysgerrig på hvordan du kan bruge, øve og løfte dig og din hverdag, gennem arbejdet med din intention – så vil jeg gerne invitere dig til en gratis samtale. Så kan vi sammen finde ind til det, der kan løfte dig i livet. Du kan læse mere om Let go samtaler KliK Her

Du er velkommen til at kontakte mig på mette.mo@hotmail.com

Go to Top