Spædbarnsterapi – at hjælpe dit barn, dig selv og din familie

Spædbarnsterapi er en gave til Dit Barn, til Dig og Din Familie

Spædbarnsterapi er til familier med børn mellem 0-10 år. I terapien får dit barn i nærvær, omsorg og meget kærligt fortalt sin historie og forløsning af det der stykker, så barnet får mulighed for at komme videre i sit liv. I jeres familie vil I få mulighed for mere nærvær, samvær på en ny måde og mere sammenhold. det giver en mere rolig og tilfredsstillende hverdag for dit barn og hele familien

Spædbarnsterapi til dit barn:

Drengen der kigger på dig

  • at hjælpe og give mere ro og gladere hverdage
  • har haft en hård start på livet
  • har oplevet en alvorlig konkret hændelse
  • har været meget syg/ indlæggelse på hospitalet
  • hvis moderen i graviditeten har oplevet alvorligehænndelser/chock
  • når der er skilsmisse, psykisk sygdom eller dødsfald i familien
  • når der har været store/voldsomme/uforudsete hændelser eller ubalance
  • når dit barn ikke trives
  • eller når dit barn bliver betegnet som sårbar, følsom eller særlig sensitiv

 

Spædbarnsterapien bygger på barnets historie, koblet sammen med de svære ting og barnets styrke, håb og muligheder. Det er muligt, at sætte ord på rigtig mange ting i livet, det vigtigst er, at barnet oplever sig set og hørt og at mærke fars og mors nærvær og kærlighed. Når barnet hører og mærker det, kan det slippe den svære oplevelse, sygdoms oplevelsen eller blokeringen /traumet og tage livsglæden ind igen. Så kan det udfolde sig igen og fortsætte sin udvikling. Når et barn bliver ramt sker der nemlig det, at barnets udvikling både fysisk, psykisk og mentalt kan gå i stå, stagnere eller gå direkte tilbage. Det er vigtigt, at denne udvikling kommer igang igen. Det er vigtigt, at barnet og hele familien får hjælp.

 

– og Ja, det er muligt med Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi pigen der kigger på dig

 

Det er vigtigt for et barn, at forstå sin verden og det der sker. Men indimellem er verden uforståelig og vi voksne får ikke sat ord på det der sker. Når der sker alvorlige hændelser i livet, kan det sætte sig i barnets system. Det kan gøre at barnet bliver mere uroligt, mere usikker, mere ked af det og ofte er set sådan, at barnet ikke forstår hvad der er sket og nogle gange tror barnet f.eks at det er hans/hendes skyld. Når det lille barn ikke er i stand til at forstå hændelser, forsøger det at skabe mening i det, det oplever. Det betyder at barnet kan komme til at påtage sig skyld eller lave forkerte slutninger og tolkninger af en situation.

– Derfor er det vigtigt at sætte ord på hvad der er sket og hvorfor, – for det giver barnet et svar, ny viden og det betyder rigtigt meget for barnets udvikling.

Hvordan

Selve Spædbarnsterapien er bygget op på samtaler med forældrene om barnet, barnets historie, oplevelser, hændelser, hverdages oplevelser, det svære i hverdagen og barnets styrker og særlige evner. Terapien til de små børn er kort, omsorgsfuld, kærlig og enkel, hvor forældrene også er til stede. Efter terapien er det muligt for barnet at lave Sandplay, – at barnet ligesom leger ordene, terapien stemningerne og alt hvad der er blevet sagt ud i en mindre kasse med sand og legetøj. Et forløb strækker sig over ialt 8-10 samtaler, men indledende samtaler med forældrene, terapi og afsluttende og reflekterende samtale.

     Spædbarnsterapi er en gave

Spædbarnsterapi kærlige hænder

Det er en gave til dit Barn

Jeg har oplevet flere forældre der bliver rørt i spædbarnsterapien, rørt i hjertet over de ord, den stemning, den følelses mæssige atmosfære og det barnet modtager.

Når dit barn får fortalt sin historie og det der indtil nu ikke var sat ord på, oplever dit barn jo at det lige rammer plet, det er jo barnets historie. Det er som ryghvirvlerne tab for tab, bliver sat på plads igen hele vejen op at rygsøjlen. Så er dit barn igen klar til at gå videre i livet, men alle ryghvirvlerne på plads og hullerne fyldt ud.

Det er en gave til Dig

Det er en gave til dig, idet du her har mulighed for at snakke, tale om, sparre og bearbejde det der er sket med dig som forældre og dermed få den støtte og vejledning, som du måske tidligere har manglet.

Det er en gave til Din Familie

Det er en gave til din familie, for når begge forældre og barn deltager i et spædbarnsterapi forløb, giver det noget helt specielt til jeres familie, til den måde i er familie på. I får mulighed for at være sammen på en anden måde, snakke sammen på en ny måde Det vil være lettere i jeres familie, fordi terapien skaber samvær, nærvær, sammenhold og forløsning/opløsning af gamle oplevelser og hændelser.

Når et barn oplever svære ting, sker der tit det, at vi som forældre bliver bekymrede, begynder at spekulere, føler os pressede og det hele kan virke uoverskueligt. Fremtiden kan komme til at virke usikker og utryg for os. Alle disse tanker, følelser og stemninger i hjemmet, overfører vi også til vores børn. De absorberer det vi sender ud, på deres måde. Ved Spædbarnsterapi er det muligt at “få ryddet op og gjort rent”.

En mor fortæller om spædbarnsterapi

Hvem

Jeg arbejder med forældre der gerne vil hjælpe deres børn.

Jeg arbejder med børn mellem 0-10 år

Jeg arbejder med vejledning i hverdagen

Jeg arbejder med børn der har haft en svær fødsel – fødsels komplikationer, været udsat for vold, oplevet forældrenes skilsmisse og en oplevelse af svigt. Jeg arbejder med de særlig sensitive børn og autisme børn. Jeg arbejder, med børn der har det vanskeligt med venner – sociale relationer, det overforsigtige barn og D – vitamin forgiftning og sygdom og indlæggelse.

Læs mere om Spædbarnsterapi og syge børn

Voksne kan også få Spædbarnsterapi

Voksne der kommer for at få Spædbarnsterapi, kommer fordi de gerne vil have noget samlet op og samlet sammen. De får en oplevelse af at få fortalt deres historie, at få genskabt deres liv. De går ud af døren med en oplevelse af at være samlet op og føle sig set og hørt på en ny måde i livet.
Spædbarnsterapi Pigen søger dig

              Virker det?  JA

 

 

Neo – Hjerne mæssigt forklares terapiens virkning ved, at når terapeuten sætter ord på hændelser, så bruger terapeuten ord og tonefald, der sender svingninger af følelser ind i barnet, som modtageer dette og spejler sig i dette. Så selvom det lille barn måske ikke kan forstå alle ordene, så forstår barnet sammenhængen, betydningen, stemningen og det fastlåste i barnet opløses.

“Hvad børn ikke ved, – har de ondt af ” siger socialrådgiver  Karen Glistrup, – det betyder i Spædbarnterapi sammenhæng, at alt det som barnet ikke forstår og ikke ved, at det sætter sig i barnet, barnet bliver bærer af det og det kan medføre forkerte og fejlagtige slutninger og smerte for barnet.Spædbarnsterapi en gave til dit barn

Når det bliver sat ord på, på en blid og omsorgsfuld måde, har barnet mulighed for at give slip på smerten og komme videre i livet.

At tale ind til barnet, det lille barn indeni.

Oplev en terapi der snakker til dit barn, lige ind i det, der er svært og som kan hjælpe dit barn. Ring til mig   og få afklaret om jeg kan hjælpe sig og dit barn. Så har du mulighed for at bestille en samtale, hvor vi snakker om dit barn og sagens kerne. Hvad er jeres historie? Hvad er der sket med jeres barn og i jeres familie?

Spædbarnsterapi er en gave til Dit Barn, dig Selv og Din Familie

 

Spædbarnsterapi Familien sammen

de 7 kvaliteter i Mindfulness

De 7 kvaliteter i Mindfulness Accept   ∞   Begyndersind   ∞   ikke dømmende ikke stræben   ∞   tillid   ∞   tålmodighed  ∞  give slip     De 7 kvaliteter: De 7 kvaliteter i Mindfulness praksis ses som en hjælp og et værktøj. Det betyder, at du hver gang du laver Mindfulness, har mulighed for at hjælpe dig selv og

Læs indlæg »
Go to Top