Udfold dit Livs Træ
Udfold dit Livs Træ
At lande i livet

At åbne dit Livs Træ betyder, – og det vi arbejder med på mit kursus er:

 • At åbne i hjertet, koble dig ind i strømmen, følge livets flow i din hverdag
 • At regulere og navigere i dine egne tanker, følelser og energi
 • At livet er forandret, hverdagen er nem at overskue, rart og let at være dig
 • Åbning af spiritualitet og at modtage visdom, vejledning og guidning fra engle og mestre
 • At slippe gammel energi og tanker og blive fri-sat, som den du er
 • At dit liv og din Mission vil stå klart og tydeligt
Udfold dit livs træ

Dit Livs Træ:

Fokus på kurset vil være dig – dit Livs Træ og Livets Træ i Kabbalahen. Det vil både være det konkrete med dine rødder, din stamme og hvordan du folder din krone – dit jeg ud – og det sansemæssige og symbolske.

På kurset starter vi med dit eget livs træ, dine rødder og at lande i livet. Du vil blive budt velkommen til jorden, dit fundament vil blive mere sikkert, tydeligt og solidt. Du vil opleve virkelig at lande på denne skjønne planet, og blive taget imod i kærlighed. Vi lukker op for at leve i samklang med jorden.

Krop og sjæl i harmoni:

Du vil opleve at din personlighed, krop, sjæl, tanker og følelser kobles sammen, lytter til hinanden og dermed vil du få en ny sammenhængskraft, så hele dig spiller sammen.

Forløsning og healing af din rygsæk:

Alt det du bærer på og bringer med kan ”åbnes” og forvandles til et nyt perspektiv. Overbevisninger – mønstre, vaner, der udspiller sig i livet: tankeformer, følelser og handlinger bevidstgøres og forløses, så du kan blive frisat til at være dig. Harmonisering af feminin & maskulin energi, den store Moder & Faderen, gammel tids energi – ny tids energi, – hvilket både afspejler sig i dig, den tid vi liver i nu og i Livets Træ.

Din forvandlingsrejse:

Du vil åbne for udvikling, forandring og ekspansion i energien og i livet, – og dermed udfolde dit Livs Træ. Din Passion, Vision og Mission kommer i fokus, gennem manifestation af din Fremtid.

Kabbalahens stier:

I Kabbalahen ligger Livets Træ. Det er opbygget af 11 områder/ energier, som dækker nogle af de førnævnte emner, – de vil være en del af kurset. Hvert tema vil blive udforsket gennem forskellige vinkler såsom: energi, engle, tarotkort, mestre og planeter, sansninger, dufte, krystaller, musik.

Udfold dit livs træ

Θ Åbning af Livets træ, energi, magi, Akascha Arkivet, livsstrømmen på din sti gennem Kabbalahen.

Θ Udvikling af din spiritualitet, intuition og manifestation, så du kan få indsigt i og forbindelse til det, der er rigtigt og bedst for dig.

Θ Åbning og højnelse af din kontakt til engle, mestre og universet – at sanse og kommunikere med dem og modtage værdifulde beskeder.

Θ Igangsætning af processen: at finde ind til din sti, din passion og din Mission i dit Livs Træ – din manifestation til fremtiden. Gennem forløbet vil du udvikle en dybere, mere klar fokusering på din sti, dit Livs Træ og din Mission. Det vil komme til at stå helt klart og tydeligt for dig.

Θ Jo dybere du går ind i Livets Træ og Kabbalahen, jo dybere kan du gå ind i dig selv, ind i De Indre Landskaber og ind i Universet. Din forbindelse med og forståelse af Universet og dig selv, bliver dybere, gammel visdom og indsigter vil åbne sig, – lag på lag og en Ny Verden vil åbne sig.

Θ Dette er en dybtgående og forvandlende proces, – hvor du vil gå ind i Livets Træ og ud igen – healet, løftet og forvandlet som menneske, for til sidst – at stå i Dit Livs Træ.

Forløb:

Der vil være undervisning, egen indre og ydre proces, meditation, små guidede øvelser, healing og i fælles dynamiske og reflekterende samtale. At finde ind til og heale dit eget Livstema, vil være en del af forløbet. Du vil blive inviteret til terapeutiske samtaler 1:1 med MetteMO.

Kurset vil foregå i en lille gruppe, hvor gruppedynamikken er med til at bygge energien mere op, løfte alle og sætte mere kraft i f.eks. healingens energien. Når vi er flere, vil der være flere til at sætte ideer, tanker og kreative input ud i æteren. Vi kan inspirere hinanden, grine sammen og der er nogen til at lytte.

5 weekender lørdag og søndag kl.10.00 – 17.00

 • Opgaver og øvelser undervejs – at gå hjem og øve dig i hverdagen
 • Sparring undervejs på lukket fb gruppe
 • Lydfiler med meditation og guidning
 • Psykoterapeutiske Samtaler med MetteMO
 • Kort med billedhealing og lyd healing
 • Healing med Engle, Det Krystallinske Lys og De åndelige Læger

På kurset har vi 5 hele weekender sammen, til virkelig at arbejde ind i energien i dybdegående processer, at dykke ned i stierne, at åbne for træets flow og mærke hvordan vi hver især kan blive løftet og beriget af livet og energien. Alt dette er muligt, når vi mødes en gang om måneden og dermed kan holde fat i energien, processen og flow. Så du ikke ryger ud af det, ikke mister motivationen, dit drive og dit ønske om virkelig at forvandle.

Udfold dit Livs Træ
Udfold dit Livs Træ