Samtale med MetteMO

Min Uniqe tilgang

Ønsker du at kende din sti i livet?

Jeg er uddannet psykoterapeut og er meget optaget af det spirituelle

Jeg kombinerer terapien med det spirituelle, fordi så er det at: 2+2 er mere en 4 og det giver nogle fantastiske redskaber, nogle Short cut og Super Mega indsigter, som slet ikke ville være mulige uden den spirituelle del. Jeg kalder det:

Spirituel Psykoterapi & Telepatisk Healing

Det betyder, at jeg både arbejder med dybdegående Psykoterapeutiske teknikker såsom Kognitive, Klient Centrerede og Kropsorienterede og Narrative fortællinger og det kombinere jeg med spirituelle teknikker. Jeg samarbejder med Engle, Vejledere og Mestre og modtager vejledning derfra, som jeg formidler til dig.

Engle, Guider og Vejledere kan hjælpe dig med: at skabe kontakt til din sjæl, dit højere selv og dit Guddommelige JEG

Jeg oplever, at når jeg healer, så er det som om der kommer energistrømme igennem mine hænder og i rummet. Jeg åbner op og “de” kommer ned med budskaber, beskeder og temaer der bearbejdes. Input og viden som jeg modtager, det vil jeg fortæller dig. Det kan give dig nye indsigter og vejledning, – som en AHA – nåh, det er sådan at det hænger sammen. Jeg havde en rigtig dejlig terapi oplevelse med en kvinde, som oplevede, at få kontakt til hendes afdøde familie og hun fik rigtig mange svar på hvorfor det var og er sådan i hendes familie. Hun fik rigtig meget hjælp til, at forstå og takle livet. Du kan læse mere: Afdøde kontakt, forløsning, healing og at blive frisat i livet

Denne vejledning, er Download fra Universet, en måde at få ny viden ned på. Det er healing med Den Ny Tids Energi, med Maria, Det Krystallinske Lys og med De Åndelige Læger. I terapien vil din fortid nogen gange få stor betydning. Jeg bruger Regressions terapi idet, det er en særlig måde at søge langt og dybt tilbage til tidligere liv og livsforløb. Det giver mulighed for at forstå, hvad det var der skete dengang, som måske stadigvæk påvirker dig i dag. Det kan være en bearbejdning af gamle mønstre og overbevisninger. Jeg kan sammen med dig hente viden, inspiration og vejledning i Akascha Arkivet, hvor din livsbog, din livsvej og din livsmission er. Du opnår den fantastiske mulighed, at møde din vejleder og stille spørgsmål og få svar.

Du har mulighed for at få svar på:

Hvorfor er det sådan? Hvordan hænger det sammen? Findes der et større/måske dybere sammenhæng/lag?

  • At komme dybere ind i din kernen til dine udfordringer og få klarlagt dine bevidste og ubevidste mønstre, overbevisninger og oplevelser
  • At få opløst gamle mønstre og overbevisninger, Chok og Traumer
  • At opnå indsigter og viden, så det giver mening i dit liv. At forstå Hvorfor, Hvordan, Hvorledes – og nye muligheder til at være og handle i din fremtid
  • At få hjælp fra Universets´ store hjerte i omsorg for din proces, at få vejledning, samtale og guidning, hjælp til at forløse og konkrete værktøjer fra Universet, Engle, Guider og at arbejde med din energi
Energize your life

..

At forløse i terapien – at blive sat fri af : Jeg er ikke god nok

Det er muligt at blive sat fri af  “Jeg er ikke god nok”  ♥  at blive sat fri af ubehagelige oplevelser og dårlige barndoms minder    at blive sat fri af traumer og PTSD    at blive sat fri af  “Jeg er dum” , “Jeg dur ikke”  ♥  at slippe gamle overbevisninger og mønstre. Det er Så vigtigt at blive sat fri af det du bærer i din rygsæk. For hvorfor skal den være tung, hvorfor skal du slæbe på gamle byrder, gamle ubehagelige skole oplevelser, forældre der ikke så eller passede godt på dig, eller direkte vold og overgreb? Måske oplever du i hverdagen at der er noget som du undgår og er bange for?

Måske er det tid til at det forsvinder ud af dit liv? – til at du bliver frisat?

Jeg bruger Tankefeltterapi, som er en let banketeknik på kroppen, – til på en let, hurtig måde, så de tunge og svære følelser giver slip indeni i dig. Tankefeltterapi – TFT er en måde at “gå” på en oplevelse – på følelsen og energien og tage afsæt til at opløse hændelsen, chokket eller traumet. Det er muligt at forløse det fastlåste, fra nuet, voksenlivet, ungdommen eller barndommen.

Når jeg behandler dig, kan du opleve det lettere, ikke så mange ord og samtaler – et short cut – hurtigere og dybdegående i forhold til din problematik. Det er meget virkningsfuldt

Du kan opnå:     lethed og glæde i livet    en bedre balance og mindre følelsesmæssige udsving   at blive tilfreds i livet    en grundlæggende følelse af at livet er sikkert , trygt og godt for dig. Jeg bruger Tankefeltterapi, som en vigtig, integreret og naturlig del af mine sessioner.

Energize your life

..

At få ro i tankerne, skabe din vej og dit liv

Bruger du hele dagen på at tænke og tænke? Har du svært ved at komme op og er træt og tung? Eller hopper du ud af sengen, går syngende i bad og med forventning og glæde i forhold til dit liv? Det er muligt at opnå:  ♥  klarhed over egne tanker og overbevisninger    at kunne stoppe eller styre egne tanker    at undgå at blive så påvirket af egne tanker og følelser    at få “styr” på tankerne. Jeg arbejder med Mindfulness og Meta-Kognitiv terapi.

Din fremtid

Det muligt at være medskaber af dit liv.

Det vil sige, at alt det du er passioneret omkring, dine drømme og visioner om job, arbejde og liv, – ja indenfor alt det, er det muligt for dig, at finde ind til det du gerne vil og at få vejledning og redskaber til virkelig at skabe det. Så hjælper jeg dig med at skabe det liv du gerne vil, ved hjælp af bevidsthedens arbejde og fantastiske Manifestationens teknikker fra Ærkeenglen Michael.

…. JA du har mulighed for at  opleve glæde, frihed, lethed, forventningen om det bedste, tillid og ro & fred eller hvad det er du gerne vil opnå.

“Fantastisk Healing”

“En fantastisk healing efter en terapi, gjorde at jeg gik stærk og hel hjem.”

Kirsten

Jeg er smertefri!

“Da jeg kom til MetteMO, havde jeg SÅ mange smerter på grund af fibromyalgi og to frosne skuldre. Jeg sov dårligt og vågnede hver dag med smerter…   I min tid hos hende, lærte jeg at give slip på mine traumer og min fibromyalgi. I dag har jeg det rigtigt godt, er smertefri og lever endeligt livet, som jeg gerne vil, – takket være MetteMo´s healing og hjælp. Jeg kan varmt anbefale MetteMO.”  hilsen Mette fra Kolding

Jeg er smertefri, hilsen Mette ´fra Kolding

Din Historie – Vi finder gaverne og guldet sammen

I samtale arbejder vi også med din historie. Når du opnår et overblik over din udfordring – for dermed at kunne være i dit liv i tilfredshed og overskud, glæde og ro, klarhed og overblik, men med en viden om, hvad der er sket, hvorfor og hvordan – og bevidsthed om dig  – dine mønstre, dine tanker – din historie. Når vi kigger på din historie, skaber vi overblik, der gør at handle måder, gentagelser og mønstre bliver tydelige. Det du går og siger til dig selv i hverdagen, hvad er det der er i dine tanker lige nu? Den historie du fortæller om dig selv, din familie og venner, dine tanker og den du er, – kommer til at stå klart – og når vi kigger på det hele lidt udefra, så er det muligt at arbejde med den, at forløse den og at give slip på den, så den ikke kommer til at fylde dig og dit liv.

Det er stadigvæk din historie, men den fylder ikke på samme måde mere i hverdagen. Det, at få kigget på sin egen historie, kan være en stor hjælp for mange mennesker ….. – og så kigger vi også på der hvor du gør noget andet, der hvor det lykkedes for dig og der hvor det er godt for dig. Vi kigger på det for at finde de gode, opbyggende oplevelser og der hvor det er muligt at hente ressourcer, gode mønstre, sunde tanker og overbevisninger. Vi arbejder henimod, at du kan opleve det gode i dit liv. Det er vigtigt at finde egne ressourcer frem, som måske var glemt og at gå ud i nutiden og fremtiden med de gode oplevelser.

Følelser frygt eller fred

Den lille del i dig

Du har mulighed for at opleve at blive talt ind til den lille del i dig – dit indre barn – der engang var lille  …. for på et dybere plan at løfte og hjælpe dig videre fra dengang og se dine oplevelser,  som barnet i dig på en meget blid, nænsom og hjertelig måde. Det er en måde at sætte ord på dit liv og udvikling, – at fortælle din historie. Det hedder også Spædbarnsterapi eller tidlig traume terapi

Vi kan til enhver tid anbefale MetteMo til andre, der måtte have behov for hjælp til deres barn. Vi følte os hele vejen igennem i kyndige og trygge hænder. Mettes Autentiske personlighed og store engagement gjorde at oplevelsen var og let.

Samtalerne med MetteMo var præget af stor indlevelsesevne og empati fra MetteMo´s side. Vi følte os i høj grad forstået og hørt.

Lotte Rasmussen
Mindfulness i Orangeriet 1