Samtale med MetteMO

MetteMO

Jeg er uddannet i at nå dig i samtale og i healing, løfte og hjælpe dig med dine udfordringer. At være i nutiden, kaste et blik på fortiden og få indsigt, visdom og accept, give slip og skue ud i fremtiden og skabe det liv, du ønsker dig.

Ønsker du at kende din vej i livet?

Min Uniqe tilgang

Jeg er uddannet psykoterapeut og er meget optaget af det spirituelle

Det betyder, at jeg både arbejder med dybdegående Psykoterapeutiske teknikker såsom Kognitive, Klient Centrerede og Kropsorienterede og Narrative fortællinger og det kombinere jeg med spirituelle teknikker. Jeg samarbejder med Engle, Vejledere og Mestre og modtager vejledning derfra, som jeg formidler til dig. Jeg kombinerer det, fordi så er det at: 2+2 er mere en 4 og det giver nogle fantastiske redskaber, nogle Short cut og Super Mega indsigter, som slet ikke ville være mulige uden den spirituelle del. Jeg kalder det:

Spirituel Psykoterapi & Telepatisk Healing

Engle, Guider og Vejledere kan hjælpe dig med: at skabe kontakt til din sjæl, dit højere selv og dit Guddommelige JEG

Jeg oplever, at når jeg Healer, så er det som om der kommer energistrømme igennem mine hænder og i rummet. Jeg åbner op og kontakter Mestre og Engle og ofte –  Den store Moder Maria til healingen. De kommer med telepatiske budskaber undervejs, der lægger sig ind i healingen. Budskaber, beskeder og temaer der bearbejdes, noget vil du opleve bevidst og en stor del foregår på dit ubevidste plan og på celleplanet. Det Input og viden som jeg modtager, det vil jeg formidle til dig undervejs eller som eftersnak efter healingen. Det kan være som enkelte ord, hele sætninger eller billeder. Det kan give dig nye indsigter og vejledning, – som en AHA – nåh, det er sådan at det hænger sammen. Denne vejledning, er Download fra Universet, er en måde at få ny viden ned på. Det er healing med Den Ny Tids Energi, med Maria, Det Krystallinske Lys og med De Åndelige Læger. I terapien vil din fortid nogen gange få stor betydning. Jeg bruger Regressions terapi idet, det er en særlig måde at søge langt og dybt tilbage til tidligere liv og livsforløb. Det giver mulighed for at forstå, hvad det var der skete dengang, som måske stadigvæk påvirker dig i dag. Det kan være en bearbejdning af gamle mønstre og overbevisninger. Jeg kan sammen med dig hente viden, inspiration og vejledning i Akascha Arkivet, hvor din livsbog, din livsvej og din livsmission er. Du opnår den fantastiske mulighed, at møde din vejleder og stille spørgsmål og få svar.

Du har mulighed for:

  • at komme dybere ind i din kernen til dine udfordringer og få klarlagt dine bevidste og ubevidste mønstre, overbevisninger og oplevelser
  • at få opløst gamle mønstre og overbevisninger, Chok og Traumer
  • at opnå indsigter og viden,så det giver mening i dit liv.  At forstå Hvorfor, Hvordan, Hvorledes – og nye muligheder til at være og handle i din fremtid
  • at få hjælp fra Universets´ store hjerte i omsorg for din proces, at få vejledning, samtale og guidning, hjælp til at forløse og konkrete værktøjer fra Universet, Engle, Guider og at arbejde med din energi

“Fantastisk Healing”

“En fantastisk healing efter en terapi, gjorde at jeg gik stærk og hel hjem.”

Kirsten

Jeg er smertefri!

“Da jeg kom til MetteMO, havde jeg SÅ mange smerter på grund af fibromyalgi og to frosne skuldre. Jeg sov dårligt og vågnede hver dag med smerter…   I min tid hos hende, lærte jeg at give slip på mine traumer og min fibromyalgi. I dag har jeg det rigtigt godt, er smertefri og lever endeligt livet, som jeg gerne vil, – takket være MetteMo´s healing og hjælp. Jeg kan varmt anbefale MetteMO.”  hilsen Mette fra Kolding

Jeg er smertefri, hilsen Mette ´fra Kolding

I samtale arbejder vi med Din historie. Når du opnår et overblik over din udfordring – for dermed at kunne  være i dit liv i tilfredshed, glæde og ro, men en viden om, hvad der er sket, hvorfor og hvordan – og bevidsthed om dig  – dine mønstre, dine tanker – din historie. Når vi kigger på din historie, skaber vi overblik, der gør at handle måder, gentagelser og mønstre bliver tydelige. Det du går og siger til dig selv, de overbevisninger du har dannet dig om en oplevelse eller dig selv, kommer frem i lyset. Den historie du fortæller om dig selv, din familie og venner, dine tanker og den du er, – kommer til at stå klart – og når vi kigger på det hele lidt udefra, så er det muligt at arbejde med den, at forløse den og at give slip på den, så den ikke kommer til at fylde dig og dit liv. Den er stadigvæk din historie, men den fylder ikke på samme måde mere i hverdagen. Det at få kigget på sin egen historie kan være en stor hjælp for mange mennesker ….. – og så kigger vi også på der hvor du gør noget andet, der hvor det lykkedes for dig og der hvor det er godt for dig. Vi kigger på det for at finde de gode, opbyggende oplevelser og der hvor det er muligt at hente ressourcer, gode mønstre, sunde tanker og overbevisninger. Vi arbejder henimod, at du kan opleve det gode i dit liv. Det er vigtigt at finde egne ressourcer frem, som måske var glemt og at gå ud i nutiden og fremtiden med de gode oplevelser.

Du har mulighed for at opleve at blive talt ind til den lille del i dig – dit indre barn – der engang var lille  …. for på et dybere plan at løfte og hjælpe dig videre fra dengang og se dine oplevelser,  som barnet i dig på en meget blid, nænsom og hjertelig måde. Det er en måde at sætte ord på dit liv og udvikling, – at fortælle din historie. Det hedder også Spædbarnsterapi

At forløse i terapien

Det er muligt at blive sat fri af  “Jeg er ikke god nok”  ♥  at blive sat fri af ubehagelige oplevelser og dårlige barndoms minder  ♥  at blive sat fri af traumer og PTSD  ♥  at blive sat fri af  “Jeg er dum” , “Jeg dur ikke”  ♥  at slippe gamle overbevisninger og mønstre. Jeg bruger Tankefeltterapi, som er en let banketeknik på kroppen, – til på en let, hurtig måde, så de tunge og svære følelser giver slip indeni i dig. Tankefeltterapi – TFT er en måde at “gå” på en oplevelse – på følelsen og energien og tage afsæt til at opløse hændelsen, chokket eller traumet. Det er muligt at forløse det fastlåste, fra nuet, voksenlivet, ungdommen eller barndommen.

Når jeg behandler dig, kan du opleve det lettere, ikke så mange ord og samtaler – et short cut – hurtigere og dybdegående i forhold til din problematik. Det er meget virkningsfuldt og Du kan opnå:  ♥  lethed og glæde i livet  ♥   en bedre balance og mindre følelsesmæssige udsving ♥  at blive tilfreds i livet  ♥  en grundlæggende følelse af at livet er sikkert , trygt og godt for dig. Jeg bruger Tankefeltterapi, som en vigtig, integreret og naturlig del af mine sessioner.

At få ro i tankerne, skabe din vej og dit liv

Bruger du hele dagen på at tænke og tænke? Har du svært ved at komme op og er træt og tung? Eller hopper du ud af sengen, går syngende i bad og med forventning og glæde i forhold til dit liv? Det er muligt at opnå:  ♥  klarhed over egne tanker og overbevisninger  ♥  at kunne stoppe eller styre egne tanker  ♥  at undgå at blive så påvirket af egne tanker og følelser  ♥  at få “styr” på tankerne. Jeg arbejder med Mindfulness og Meta-Kognitiv terapi.

Og så er det muligt at skabe det, du gerne vil. Det vil sige, at alt det du er passioneret omkring, dine drømme og visioner om job, arbejde og liv, – ja indenfor alt det, er det muligt for dig, at finde ind til det du gerne vil og at få vejledning og redskaber til virkelig at skabe det. Så hjælper jeg dig med at skabe det liv du gerne vil, ved hjælp af bevidsthedens arbejde og fantastiske Manifestationens teknikker fra Ærkeenglen Michael.

…. JA du har mulighed for at  opleve glæde, frihed, lethed, forventningen om det bedste, tillid og ro & fred eller hvad det er du gerne vil opnå.

Vi kan til enhver tid anbefale MetteMo til andre, der måtte have behov for hjælp til deres barn. Vi følte os hele vejen igennem i kyndige og trygge hænder. Mettes Autentiske personlighed og store engagement gjorde at oplevelsen var og let.
Lotte Rasmussen
MetteMo Mindfulness

Sådan kan du komme videre på og mærke dig selv på

Når du snakker med mig, vil du opleve en særlig ro, kærlig & venlighed, en lille stilhed -en særlig måde at arbejde på.

Mindfulness er en del af mit fundament og det kan give dig en super mulighed for at komme i kontakt med dig selv på. ♥ er en måde du kan lære at være i verden på

  • ♥ en måde du kan trække vejret på  ♥ og mærke dig selv på
  • ♥ det kan være 3 sekunder eller 1/2 time  ♥  
  • ♥  hvis du mærker stress i din hverdag – så kan Mindfulness hjælpe dig 

Når du trækker vejret, ilter du din krop og dine celler, du kommer til stede lige nu og har mulighed for at mærke og registrere: Hvordan har jeg det lige nu? Hvordan har min krop det? Hvad tænker jeg lige nu? Det kan reducere stress, hjertebanken, forhøjet blodtryk, tankemylder og og. Når du arbejder med Mindfulness har du mulighed for at komme i en dybere kontakt med dig selv, finde ind i dig selv og optimere din trivsel. Jeg bruger ofte Mindfulness i min terapi og Underviser på hold.

Forår 2020:

Mindfulness i Orangeriet

tirsdage: d.5 – d.12. – d.19.- d.26. maj   kl.19.00 – 21.00

tirsdage: d.2.- d.9. – d.16. – d.22. – d.30. juni   kl. 19.00 – 21.00

Læs mere om Mindfulness i orangeriet HER

Mindfulness i Orangeriet 1

Læs mere om Mindfulness i orangeriet HER

Jeg underviser i Mindfulness for begyndere hos FOF Middelfart – Odense og starter nyt hold til oktober  2020- tirsdag d. 6.oktober kl.19.00

FOF Fredericia – Middelfart: Mindfulness

Jeg arrangerer desuden Firma arrangementer i Mindfulness. Klik  HER og læs mere om Firma arrangement Mindfulness

Samtalerne med MetteMo var præget af stor indlevelsesevne og empati fra MetteMo´s side. Vi følte os i høj grad forstået og hørt.
Lotte Rasmussen