Afdøde kontakt, forløsning, healing og at blive frisat i livet

Afdøde kontakt

Afdøde kontakt

Afdøde kontakt

Afdød kontakt –  Hvordan det kan hjælpe dig

  • mine forfædre – min familie og svar på en masse spørgsmål

  • at modtage beskeder, budskaber og vejledning fra afdøde

  • forløsning og healing af gammel sorg

 

Afdøde kontakt og hvordan vi kommer igang

Søs kontaktede mig, for at få en samtale. Hun havde tidligere fået et par samtaler og ønskede nu en ny samtale. Denne gang drejede det sig om barndom, forfædre og gammel sorg.

Der var en dejlig solskinsdag i oktober, Søs ankom og jeg bad hende fortælle mig, hvad der var sket. Hun fortalte, at hun havde været forbi sin fødeegn, der havde hun besøgt kirkegården, genset familiens hus – hendes barndomshjem og besøgt en gammel moster. Og så oplevede hun, at der var noget i hende, der var vågnet, noget gammelt…, sorg? Eller hvad var det mon?

Jeg spurgte, Søs om hun var klar til at kigge nærmere på, hvad det mon var der var her? Om vi skulle tage detektiv brillerne på og ligesom være nysgerrige på, hvad det mon var der dukkede op her – fra livet? Med dette som udgangs punkt, derefter at gå i gang med heale og forløse det der var eller havde brug for det. Det ville hun gerne være med til.

Jeg guidede først Søs inde i kroppen, derpå hævede hun, på den indre bane, sig op i fugleperspektiv, for derfra at kunne se ned på sig selv og hændelsen. Søs fortalte, hvordan hun kunne se sig selv gå rundt på kirkegården, vande og ordne familiegravstedet. Hun nød at gå rundt der, humøret var godt og det var hyggeligt, at være på kirkegården. Jeg begyndte, at spørge ind til besøget på kirkegården, for hvad var det vi skulle se og opleve, hvilke informationer var det, som Søs skulle have. Så begyndte Søs, at fornemme en anden stemning. …Og derpå udbryder hun:” De siger: ”at de er kede af at der lige nu er sygdom i familien. De er kede af at hun (Søs) står helt alene med det og at de kan se at det indimellem er hårdt og stressende for hende.” Søs blev meget rørt over denne tilkendegivelse fra hendes forfædre. Jeg oplevede, at de sagde til Søs: ”Vi er jo lige her – vi ønsker at du kan læne dig op af os” – for at få støtte i livet. Jeg guidede Søs videre, – nu var hun ved barndomshjemmet, hvor hendes moder havde levet sine sidste år. Moderen havde haft det svært i livet. Da hun døde, var det hurtigt og efter kort tids sygdom. Jeg guidede Søs tilbage til nutiden, hun var tydeligvis rørt over forbindelsen til forfædrene og deres omsorg for hende.

Afdøde kontakt gennem Spirituel Psykoterapi og telepatisk – kanaliseret healing

Efter en kort pause var Søs klar til en telepatisk – kanaliseret healing. Hun lagde sig på briksen og jeg puttede hende med tæppe og pude. Jeg kaldte på englene, mestrene, så var vi klar til denne ”rejse”.

Jeg bevægede mig frem og tilbage, med hænderne over kroppen, mens energien strømme fra universet, gennem mig til Søs. Energien arbejdede i kroppen, i tanker, i følelser i stemninger i sansninger i ord og billeder. Jeg healede på Søs hjerte, samtidig med at jeg italesatte hændelsen på kirkegården, familiens bekymring for Søs og det at hun står alene i verden. Energien strømmede, healing til Søs og healing til familien i himlen. Healingen gik begge veje…

Healingen fortsatte i den fysiske krop og lidt efter dukkede Søs afdøde bror op. Han fortalte, at han jo burde være der og hjælpe Søs. Det var han meget ked af, han var brødebetynget. Han følte skyld over, at han ikke var der nu og kunne hjælpe Søs. Han følte, at som søskende, – så havde han fejlet.

Så dukkede Søs far op og fortalte Søs, hvilken stærk pige hun er og altid har været. Hun går sine egne veje, efter sine egne mål og at hun er et stærkt og lysende menneske.

Søs bedsteforældre kom igennem, 2 søde ældre snakkende, klukende bedsteforældre. De ønskede mest af alt i verden, at være søde ved deres barnebarn. De ville så gerne give omsorg og hygge omkring hende. De kiggede lidt på Søs og sagde derpå, at de gerne ville løfte Søs lidt op i ”vingerne”, så hun ikke var så tung, – så livet var lettere og der var mere glæde.

Søs mor dukkede op og fortalte om det lys, det kærlige menneske Søs er.

Jeg healede videre og spurgte derpå Søs, om hun kunne have interesse i at snakke med rådet. I rådet er det bl.a. muligt at få svar på spørgsmål, der kan give indsigt og viden og dermed erkendelse i forhold til egen livssituation. Det ville Søs gerne.

Jeg guidede Søs ind i ”en safe place” og derfra tog hun turen fra jorden, gennem Universet op til rådet i et stille og roligt tempo. I rådet spurgte hun om: “Hvordan det hele egentligt hang sammen i hendes liv – i den familie hun er født ind i? Hvorfor er hun ”alene i verden? Hvorfor er hendes far, mor, bedsteforældre og bror alle døde?” Rådet fortalte Søs, at hendes opgave i denne familie har været at få dem samlet og få dem til at samarbejde. Det var en opgave hun havde sagt Ja til at løse, inden hun inkarnerede på jorden. Hun fik derefter, på en indre billedskærm, vist korte glimt fra barndommen og ungdommen, der viste hvordan hun havde arbejdet på opgaven. Hun fik at vide, at nu var familien samlet, nu samarbejdede de alle, – og at hendes opgave var løst og fuldført på en god måde.

Jeg healede videre.

Søs mor kom igennem igen, og fortalte at livet var svært, at hun havde haft svært ved at forstå Søs og hendes måde at leve på. Søs fortalte, at moderen havde været angst og begrænset i egen udfoldelse i livet. Moderen mente, at Søs skulle leve som hende. Hun fortalte, at livet i himlen nu er let for hende, hun er fri, let. Hun kan nu sagtens forstå Søs og hendes liv. Hun opfordrede Søs til at mærke efter næste gang hun sang en sang, -…. For så ville moderen være til stede.

Moderens sygdom og død dukkede op. Hun fortalte, at da hun først var blevet konstateret syg af kræft, så ønskede hun ikke behandling eller stråler eller andet. Hun ønskede bare, at komme fra jorden så hurtigt som muligt. Hun kunne ikke se nogen grund til at søge behandling eller at kæmpe for helbred og livet. For hende var det slut. Dette gav en meget stor indsigt for Søs, for hun havde aldrig rigtigt kunnet forstå, hvad der egentlig var sket omkring moderens død. Hun havde haft en oplevelse af, at hun havde forsøgt at hjælpe moderen, men at hun meget hurtigt var død fra hende, og at det på en eller anden måde var uforklarligt.

Jeg healede videre.

Søs udbrød:” – At nu kan hun give slip og lade være med at søge.”  – en søgen efter noget der manglede eller var uforklarligt, uforståeligt.

Den Store Moder og jeg healede og hun kom igennem og fortalte om god energi, kærlighed og hjerte og derpå sagde hun, at Søs nu var hun frisat og kan leve sit eget liv. Hun har nu mulighed for at gå ud i verden og definere sit eget liv.

Søs lå lidt på briksen og tyggede på alle de informationer, som hun havde fået. Hun var dybt taknemmelig for alle beskederne fra hendes familie og den støtte, som hun oplevede fra dem. Det var en dyb, bevægende, kærlig, healende og frisættende healing og spirituel psykoterapi for Søs.

Søs gik hjem med en masse svar og informationer fra afdøde, forfædre, familien og rådet om hvorfor og hvordan hendes liv, indtil nu har formet sig. Hun havde en oplevelse af at, fornemmelserne fra kirkegården og barndomshjemmet – sorgen- var lettet.

Nu havde hun fået svar.

Afdøde kontakt

Afdøde kontakt og frisat af forfædre

Nu havde hun fået healing, af egen og deres smerte, det lettede.

Frisættelse af forfædre

Det var en meget betydningsfuld, dyb, spændende, inspirerende og healende terapi for Søs.

Der var meget der blev healet og ”sat på plads”.

– Og det er også rigtigt spændende for Søs nu, – for nu er hun sat fri.

Hun har nu mulighed for at skabe sit liv, et nyt liv, hvor hun ikke længere behøver at ”slæbe på” gammel sorg, smerte og fastlåsthed.

Og næste gang hun synger en sang, så vil moderen dukke op i kærlighed og glæde.

 

Go to Top