Samtaler med himlen: lethed og forår

Lethed og forår

Ja tak, til strømmen af lethedens legende energi

– som forårets energi og kraft, der kommer strømmende

Ja vi kan jo alle sukke og ønske efter noget mere, noget andet, noget nyt, noget der ikke er der lige der –  hvor vi stå lige nu.

Men når du åbner dig i hjertet, rækker du dine håndflader frem og modtager healing & kærlighed – så du får energi til dig, energi der nurser og lader dig op.

”Mærk den” siger Jesus

Den lette strømmende energi er en anden tone, en anden frekvens – en anden vej

Det er en let fortryllende energi, som en fe der danser over forårets grønne græs og vegetation

En sommerfugl – lette sansninger – en lethed i livet og væren, som lethed i den fysiske krop

Gnid hænderne, saml derpå tommelfinger og pegefinger spidserne, træk vejret i ro og skab et billede af lys, en sommer eng, en sommerfugl. træk vejret i sommerfuglens dansen – og du letter et par tommer fra jorden

Forårets kraft – forårsskriget

Eksplosionen af vækst, af grønne farver, græs, mælkebøtter, blomstrende træer

En kraft – et liv – en ny energi – ny næring

Når du står i bredstående, strækker armene over hovedet

– kan du kalde på forårets kraft til dig og tage imod og fylde dig selv og dine celler op

”Du kan leve dit liv i balance i hjertet, når du sørger for din grounding, opladet dine batterier og taget kraften ind. Når du er i hjertet.”

Hvorhen du er, hvorhen du går – så vær´ i dit hjerte, centreret i dit hjerte og du vil møde mennesker i og med hjertet.

Når vi hopper ud….så er det, at vi har brug for at oplade, at grounde eller at få kontakt med den lette strømmende energi.

”Det kan så let komme til at lyde som let energi – ud af hovedet energi. Men vi kan alle sammen som mennesker have brug for en vis del af den lette energi, for det er her at det flydende er, det lette, det fortryllende, barnet er, legen er, glæden er – i nuet og nærværet.” tilføjer Maria.

Pasio Flora i lethed og forår

Samtaler med himlen: Grounding

Samtaler med himlen: Grounding Samtaler med himlen Samtaler fra himlen er en fortløbende samling tekster, der er samtaler med Engle, Guider og Mestre. Det er budskaber, nye indsigter, ny viden og visdom og Download from Heaven. Det er det jeg er optaget af lige mu, det er samtaler og det er kanaliseringer. Det er en

Læs indlæg »
Go to Top