Samtaler med himlen: Vished

Vished

Vished

Er det

  • at vide noget, nærmet på forhånd er løst, løsningen og visheden om at dette vil ske
  • at have en egen personlig oplevelse, dybt inde i dig selv, at ja det her er sådan det er
  • et ja langt ind i rygsøjlen og ned i fødderne

Ja, det er rigtigt for mig

Ja, det er jobbet for mig

Ja, her skal jeg bo

Ja han er den rigtige for mig

Ja, det er det rigtige valg for mig

Vished  og beslutninger og valg

Vished er kan være knyttet sammen med jordforbindelse. Din måde at gå på jorden på, din indre ro. Når du har oplevelsen af ”Det er sandt for mig” . Og så er det ikke altid at verden omkring dig kan forstå dig, dine beslutninger , – dine valg. Efterfølgende kan det være frustrerende at stå i selv, at stå i dit lys, i det du mærker er rigtigt for dig – i din vished.

En kvinde spurgte mig engang hvad hun skulle gøre? Hvad hun skulle vælge? Hun kunne ikke mærke sig selv – eller det der var det rigtige i situationen. Når vi skal tage store beslutninger er det vigtigt at bevare roen.

– For hvem er det der kunne komme til at handle og tage en beslutning – er det dig der er ramt og rystet lige nu, i chok eller stresset – følelsesmæssigt udfordret? Eller er det dig der er landet i dig selv, kan være i hverdagen og i realiteterne og kan trække vejret i det der er og derved har denne ro indefra, har visheden inde fra, – så du kan tage din beslutning i vished.

Vished er når:

  • der er et klart svar
  • kroppen og hjertet og alle sanserne siger Ja
  • du kan mærke den gode energi i dit Ja
  • du tillader dig elv at mærke ind

Når du har et spørgsmål til livet er det muligt at sende det ud i Universet og få svar. Du stiller spørgsmålet – gerne højt ud i rummet og giver slip i forventning om at der er den nærmeste tid kommer et svar til dig. Når du så arbejder med din egen indre ro i ventetiden, så kommer svaret til dig, helt af sig selv. Det kan komme som et direkte svar, en sætning, et ord, et billede lige midt i din hverdag – lige når du mindst venter det.

Under vished

Men dybt, dybt inde i visheden, – nærmest som en del af visheden ligger en af den modsætninger uroen, usikkerheden, vores ønske om at vide, vores kontrol temaer. Hvad så nu? – Hvad skal jeg gøre nu? Hvordan skal det gå? Dette er nervøse, urolige og frygt baserede tanker. Når visheden kommer til os, kan det virke som en forløsning af uroen, af frygten. Så lander vi, så ser vi det hele, mærker det hele og har hele overblikket.

Vished og tillid ligger tæt op på hinanden, adskilt af at tillid mere kan være i forhold til konkrete tanker og følelser, mens vished måske for dig er en indre oplevelse og følelse.

Jeg elsker vishedens klarhed

Jeg elsker vishedens overblik

Og trygheden som det giver mig

At øve sig på vished

At øver sig på at tage visheden – at modtage – at få visheden ind i dit liv:

Når du lader energien strømme lader lyset strømme

Når du åbner dit hjerte

Når du tillader dig at lande

  • er det muligt at gå i livets flow
  • at være åben og modtage
  • at række ud

Vished er i tillid – åbent hjerte – overgivelse til livet

Meditation og vished

I meditation kan du skabe connection til visheden, ved at centrere dig, holde tommel og pegefingrenes fingerspidser sammen på hver hånd separat, at gå ned i rod chakret og derpå skabe jordforbindelse, at arbejde med din vejrtrækning undervejs for derigennem over til at gå ind i meditationen, ind i dig, i væren, i naturen og at åbne op for det der er lige nu.

Go to Top