Forhindringer – er der noget, der bremser dig?

Overgivelse

Ville du elske at kigge ud over det fantastiske liv, i lethed, glæde og frihed til at være dig?

Forhindringer

Kender du det, når der ligesom er noget der bremser dig? Når noget uforklarligt, eller det er helt tydeligt, noget der gør, at du ikke gør det du allerhelst vil, – ikke følger din fornemmelse, – ikke følger det du ved ville være det bedste for dig?

Når du lader dig stoppe eller bremse …

∞   ∞  

Forhindringer – blokeringer

Den familie du er født ind i, det sted -land eller by, hvor du er født og det land har en masse måder, som tingene gøres, siges og er på. Vi lærer fra små, hvad der er rigtigt og forkert og hvad vores forældre, familie og samfundet synes er vigtigt og rigtigt. Der er en masse skal og bør, som er bevidst og noget ubevidst i os alle.

I Danmark findes der desuden Janteloven, – en række regler, måder at være på, at opføre sig på. Særligt det at vi ikke skal vise os frem, ikke må være for gode, ikke for smarte – er et særligt kodex, som hænger ned over Danmark og fortsat påvirker os.

∞   ∞  

Desuden kan vi også ”slæbe” på rigtig gamle, gamle vaner, tanker, mønstre – ja ligefrem måder at tænke og gøre på, som i tidens løb har skabt overbevisninger langt inden i os. Mønstre på hvordan piger eller drenge skal og bør opføre sig. Overbevisninger på hvad der er rigtigt eller muligt i livet. Noget kan stamme fra din familie, og noget kan vi også bære med os i vores sjæl.

Her kommer et par eksempler: – at være en pæn pige … hvor mon den kommer fra? Måske din mor eller far eller slet ikke derfra, men fra deres slægt? Måske er det din mormor eller oldemor, der fik indprentet, at hun skulle være pæn og opføre sig ordentligt.

I min slægt, har der været flere som i 30 érnes krise, gik fallit, – det har påvirket min indstilling til at gå i gang som selvstændig, – for det var ikke muligt, jeg ville gå fallit, det var ikke muligt at leve af, det endte med fiasko og ikke succes.

-Så kan du måske indvende og spørge, hvordan dette kan lande i dig. Men det æg, fra din mor, som du er skabt af, er skabt mens din mor har ligget i din mormors mave. På den måde kommer generationer til at påvirke hinanden…

∞   ∞  

Når sjælen bærer på noget, kan det være en del af det, du har mulighed for at udvikle i livet. Der er mange, som stifter bekendtskab med eller arbejder som behandlere indenfor den alternative verden som massører, healere, terapeuter… der har oplevet at det er/var svært at gå frem, svært at stå i det nye eller svært at melde ud til verden, hvem de er og hvad de kan og tilbyder.

Det er muligt i terapi, at gå ned på tidslinien og finde frem til hvad det egentligt handler om. Ofte handler det om at være blevet straffet, fængslet, hængt eller brændt på bålet. Jeg har selv en oplevelse af at min sjæl har været en vis og klog kvinde, der har levet lidt udenfor en by, med en dejlig grøn have med roser, blomster og helbredende urter. Hun har været den kloge kone, der hjalp, helbredte og healede folk. Hun blev dræbt for hendes tro, overbevisninger og hverv. Dette har jeg arbejdet med, idet jeg har oplevet, at det var usikkert, ikke i tillid, frygtsomt, farligt og rigtigt svært, at gå frem og stå i mig.

Når der ikke er balance og harmoni i dig, reagerer vi ofte ved at følelserne tager os, og vi kører op og ned og svinger. Vi kan opleve uro, gentagne tanker om hvad nu hvis og hvad nu hvis og det kan være rigtigt svært at gå ud i verden og fortælle om, handle på og virkeliggøre det vi gerne vil, det vi drømmer om og det der er vores inderste ønske. Det der ville gøre at vi handlede med integritet og vi ville være i vores Lys og stå frem i vores LYS.

∞   ∞  

Og i denne tid vi lever i findes der desuden Ny tids Energi – Den gamle energi.

Den gamle Energi handler om at alting er som det plejer at være. At blive ved sit hverv, sin familie, ikke stikke ud eller gøre noget andet. Den kan opleves konservativ, linær at alt sker efter en klar forskrift og i en bestemt rækkefølge. At arbejde på et bestemt mål i fokos.

Den ny tids energi – er den energi som kommer strømmende ned til os her på jorden, fra Universet. Universets energi. Den er dynamisk, flow, let, fri, kærlig, lys og glæde. Der arbejdes mere i en proces. Den er intuitiv, energetisk, lyttende, nærværende. At gå frem i troen på og tilliden til at der er nok, nok til alle, at alt er ok og det bedste åbner sig for dig i verden.

∞   ∞  

Så gad vide hvad der forhindrer dig?

Hvad der bremser dig? – fra familien? eller slægten?

Slæber din sjæl på noget gammelt, som den måske er klar til at forløse og give slip på?

∞   ∞  

Når vi arbejde med Energi og Universets strømninger, kan det i dag virkelig mærkes, den strøm af energi, vibrationer, informationer eller healing, som det er muligt at trække ned til os mennesker på jorden. Der kan være særlige datoer, som er magiske og ved fuldmåne og nymåne er det også særligt virkningsfuldt.

∞   ∞  

Go to Top